شركت كنكاش نفت در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات و آيين نامه استخدامي شركت، از بين متخصصين صنعت نفت كشور و متقاضيان واجد شرايط، نيروي انساني داراي شرايط احراز خود را پس از كسب موفقيت در مصاحبه عمومي و تخصصي و معاينات پزشكي، با انعقاد قرارداد طبق قانون كار استخدام نمايد.
داوطلبان در صورت دارا بودن شريط لازم مي توانند از روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ لغايت ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ جهت ثبت نام به بخش دعوت به همكاري وب سايت كنكاش نفت مراجعه و پس از ارائه اطلاعات درخواستي بدون واريز هزينه ثبت نام نمايند.
مراحل ثبت نام :
– مراجعه به وب سايت شركت (www.kankashnaft.com) بخش دعوت به همكاري
– دانلود و تكميل فرم درخواست همكاري
– ارسال مدارك شناسايي و فرم درخواست همكاري از طريق فرم الكترونيك وب سايت يا ارسال به ايميل recruitment@kankashnaft.com

http://kalazin.com/%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA

موضوع : تست

فرستادن دیدگاه


حامیان