آرشیو برای ژوئن, 2018

شركت كنكاش نفت در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات و آيين نامه استخدامي شركت، از بين متخصصين صنعت نفت كشور و متقاضيان واجد شرايط، نيروي انساني داراي شرايط احراز خود را پس از كسب موفقيت در مصاحبه عمومي و تخصصي و معاينات پزشكي، با انعقاد قرارداد طبق قانون كار استخدام نمايد. داوطلبان در صورت دارا بودن شريط لازم مي توانند از روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ لغايت ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ جهت ثبت نام به بخش دعوت به همكاري وب سايت كنكاش […]

موضوع: تست

حامیان